Kwasaia

Conjugaciones

Verbo : kwasaia

Presente
Persona Singular Plural
Primer persona Yan kwasisna Yan nani kwasibangwisna
Segunda persona Man kwasisma Man nanikwasibangwisma
Tercera persona Witin kwasisa Witin nani kwasibangwisa
id:3482

patrocinado por: